věda

Buňka

Buňka: Základní stavební jednotka života - Věda o biologii

Buňka je základní stavební jednotkou života. Je to mikroskopická struktura, která tvoří všechny organismy na Zemi. Bez buněk by neexistoval žádný život, protože jsou zodpovědné za veškeré biologické procesy. Věda o buňce se nazývá biologie a zabývá se studiem struktury, funkcí a vývoje buněk. Buněčná teorie tvrdí,...