psycholog specializující se na děti

Dětský Psycholog

Dětský psycholog: Kdy je čas vyhledat odbornou pomoc?

Vývoj dítěte a jeho fáze Vývoj dítěte je fascinující proces plný změn a pokroků. Od narození do dospělosti prochází dítě řadou vývojových fází, z nichž každá je charakteristická specifickými fyzickými, kognitivními, emocionálními a sociálními milníky. Tyto fáze nejsou striktně oddělené a každé dítě se...