Dětský psycholog: Kdy je čas vyhledat odbornou pomoc?

Dětský Psycholog

Vývoj dítěte a jeho fáze

Vývoj dítěte je fascinující proces plný změn a pokroků. Od narození do dospělosti prochází dítě řadou vývojových fází, z nichž každá je charakteristická specifickými fyzickými, kognitivními, emocionálními a sociálními milníky. Tyto fáze nejsou striktně oddělené a každé dítě se vyvíjí vlastním tempem.

Mezi hlavní vývojové fáze patří novorozenecké období, kojenecké období, batolecí věk, předškolní věk, mladší školní věk a adolescence. V prvních měsících života se dítě adaptuje na nové prostředí a rozvíjí základní smysly. Během kojeneckého a batolecího období se učí lézt, chodit, mluvit a získává první sociální dovednosti. Předškolní věk je charakteristický rozvojem fantazie, kreativity a jazykových dovedností. V mladším školním věku se dítě učí systematicky myslet, rozvíjí své zájmy a navazuje pevnější přátelství. Adolescence je pak obdobím bouřlivých fyzických a emocionálních změn, kdy se z dítěte stává dospělý jedinec.

Typické chování v jednotlivých fázích

V počáteční fázi se jedinec může jevit neklidný, euforický a plný energie. Mluví rychle, má spoustu plánů a nápadů, ale často je nedokončí. Spánek a chuť k jídlu se mohou zhoršit. V manické fázi se projevuje výrazná hyperaktivita, impulzivita a podrážděnost. Postižený se pouští do riskantního chování, utrácí peníze, které nemá, a může mít problémy se zákonem. Depresivní fáze se projevuje smutkem, únavou, ztrátou zájmů a potěšení. Objevují se pocity bezcennosti a viny. V těžkých případech se mohou vyskytovat myšlenky na smrt a sebevraždu. Je důležité si uvědomit, že projevy bipolární poruchy se u každého jedince liší a ne každý projde všemi fázemi.

Kdy je chování dítěte důvodem k obavám?

Každé dítě je jedinečné a vyvíjí se vlastním tempem. Existují však určité signály v chování dítěte, které by měly vzbudit pozornost rodičů a vést k zvážení konzultace s odborníkem. Mezi varovné signály patří například výrazné zpoždění řeči nebo motorického vývoje, náhlé změny v chování, jako je zvýšená úzkost, agresivita nebo stažení se do sebe, potíže se soustředěním, hyperaktivita, opakované noční můry nebo pomočování, odmítání jídla nebo naopak přejídání, sebepoškozování nebo myšlenky na sebevraždu.

Je důležité si uvědomit, že přítomnost jednoho nebo dvou z těchto příznaků nemusí nutně znamenat vážný problém. Pokud si ale všimnete u svého dítěte více varovných signálů, které přetrvávají delší dobu a ovlivňují jeho každodenní fungování, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Kontaktovat můžete dětského lékaře, psychologa nebo pedagogicko-psychologickou poradnu. Včasná intervence může pomoci dítěti překonat potíže a rozvíjet se v harmonickou osobnost.

Jak dětský psycholog pomůže?

Dětský psycholog je tu od toho, aby pomohl dětem a dospívajícím s nejrůznějšími problémy, se kterými se potýkají. Může jít o potíže ve škole, s kamarády, sourozenci, s emocemi, úzkostmi, náladami, sebevědomím, ale i o závažnější psychické problémy.

Psycholog s dítětem tráví čas hrou, kreslením nebo jinými aktivitami, které mu pomáhají lépe porozumět jeho prožívání. Zároveň s rodiči vede rozhovory, aby získal co nejširší obraz o situaci a mohl jim poradit, jak s dítětem pracovat a jak mu pomoci.

Návštěva dětského psychologa není žádným selháním, naopak je projevem zodpovědnosti a snahy o co nejlepší péči o dítě.

Jak vybrat dětského psychologa?

Výběr dětského psychologa je důležitým krokem. Hledejte odborníka s licencí a specializací na práci s dětmi a dospívajícími. Zvažte věk a specifické potřeby vašeho dítěte. Doporučení od lékaře, přátel nebo rodiny může být užitečné. Projděte si webové stránky psychologů, abyste se seznámili s jejich přístupem a zkušenostmi. Nebojte se kontaktovat psychologa a zeptat se na jeho metody a zkušenosti s podobnými problémy, jako má vaše dítě. Důležitá je také vzájemná důvěra a sympatie mezi psychologem a dítětem. První setkání slouží k vzájemnému seznámení a zhodnocení, zda je spolupráce možná a přínosná.

První návštěva u dětského psychologa

První návštěva u dětského psychologa může být pro rodiče i dítě náročná. Je přirozené cítit obavy z neznámého a nejistotu, co očekávat. Důležité je pamatovat, že psycholog je tu pro vás, aby vám pomohl. Během prvního setkání se psycholog bude zajímat o důvody, které vás k němu přivedly. Bude se ptát na chování dítěte, jeho vývoj a rodinné prostředí. Nebojte se otevřeně mluvit o svých starostech a pocitech. Psycholog vám pomůže zorientovat se v situaci a navrhne další postup. Může se jednat o sérii konzultací s dítětem, rodinnou terapii nebo doporučení k dalším odborníkům. Pamatujte, že vyhledání odborné pomoci je projevem zodpovědnosti a péče o vaše dítě.

Spolupráce s dětským psychologem

Spolupráce s dětským psychologem může být pro rodiče i děti nesmírně přínosná. Dětský psycholog je odborník na dětskou psychiku a vývoj a dokáže pomoci s celou řadou problémů, jako jsou například poruchy chování, úzkosti, deprese, problémy ve škole nebo v rodině.

Psycholog s vámi nejprve probere vaši situaci a vyslechne si vaše obavy. Následně vám může navrhnout různé formy pomoci, jako je například individuální terapie pro dítě, rodinná terapie nebo konzultace pro rodiče.

Důležité je nebát se požádat o pomoc, pokud máte pocit, že ji vaše dítě potřebuje. Včasná intervence může předejít závažnějším problémům v budoucnosti.

Dlouhodobá péče o duševní zdraví dítěte

Péče o duševní zdraví dítěte je běh na dlouhou trať. Nejde jen o řešení akutních problémů, ale především o budování pevných základů pro spokojený a vyrovnaný život. Základem je vytvářet doma láskyplné a bezpečné prostředí, kde se dítě cítí být milované a přijímané takové, jaké je. Důležitá je otevřená komunikace, kde se dítě nebojí svěřit se svými pocity a starostmi.

Rodiče by měli být pro své děti vzorem v péči o vlastní duševní zdraví. Dítě se učí nápodobou, a proto je důležité, aby vidělo, že i rodiče si dopřávají čas pro sebe, relaxují a pečují o své potřeby.

Důležitou roli hraje i zdravý životní styl. Dostatek spánku, pohybu a vyvážená strava mají pozitivní vliv nejen na fyzické, ale i duševní zdraví.

Nezapomínejte na to, že každé dítě je jiné a vyvíjí se vlastním tempem. Pokud máte o duševní zdraví svého dítěte jakékoli obavy, neváhejte se obrátit na odborníka.

Publikováno: 18. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Janina Vítková

Tagy: dětský psycholog | psycholog specializující se na děti