braillovo písmo

Braillovo Písmo

Braillovo písmo: Dotekem ke světu slov pro nevidomé

Braillovo písmo je způsob, jakým se nevidomí lidé mohou dorozumět psaným slovem. Toto písmo bylo vytvořeno Louisem Braillem na konci 19. století a je používáno po celém světě. Pomocí malých reliéfních teček umístěných na papíře, které jsou čteny prsty, si mohou nevidomí lidé přečíst knihy, noviny, dopisy a další...