osoba s poruchou psaní

Dysgrafik: Boj s poruchou psaní a cesta ke zdravému životu

Dysgrafie je porucha psaní, která ovlivňuje schopnost člověka vyjadřovat se písemnou formou. Může být způsobena řadou faktorů, jako jsou neurologické poruchy, mentální stavy nebo fyzické obtíže. Osoby s dysgrafií často trpí neschopností udržet si správný postoj těla a ruky při psaní, což vede ke špatnému držení...