lidská rasa

Homo Sapiens Sapiens

Lidská rasa Homo sapiens sapiens: Evoluce a charakteristiky

Lidská rasa Homo sapiens sapiens je jedinečným druhem na Zemi. Jsme součástí rodu Homo, který se vyvinul před více než 2 miliony let. Naše rasa se vyznačuje vyspělými kognitivními schopnostmi a složitou sociální strukturou. Jsme schopni používat nástroje, komunikovat pomocí jazyka a rozvíjet technologie. Naše fyzické...